Jump to content
Sign in to follow this  
  • entries
    107
  • comments
    26
  • views
    63,049

Miasto i jego mieszkańcy. Towarzystwo św. Wincentego a Paulo

Muzeum Zamek

4,976 views

proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-Gwu_zKx0EO8%2FUxSQSEV01LI%2FAAAAAAAACfM%2Fmlibgc43CY4%2Fs1600%2FPicton%25C3%25B3wka%2B001.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

 

110 lat temu powstało w Łańcucie Towarzystwo św. Wincentego a Paulo

 

Wśród bractw, które funkcjonowały przy łańcuckiej Farze poczytne miejsce zajmuje Towarzystwo Dobroczynności im. św. Wincentego a Paulo zwane „Bractwem Miłosierdzia”. Powołano je 3 marca 1904 roku. Jedna z mieszczek łańcuckich zaproponować miała zorganizowanie loterii fantowej, z której środki zostałyby przeznaczone na wsparcie ubogich mieszkańców miasteczka. Regulamin przewidywał pomoc osobom starszym, inwalidom wojennym, chorym, czy wreszcie ubogim. Początkowo towarzystwo dysponowało kwotą 58 koron opiekując się czteroma rodzinami i spotkało się z przychylnością miejscowego proboszcza Emila Zauderera 1890-1915, a na I posiedzeniu przystąpiło do niego 26 członków, którzy chcieli poświęcić swój wolny czas na pomoc potrzebującym. Jedną z osób, która odegrała istotną rolę w historii kształtowania się bractwa była hrabina Elżbieta Potocka wpłacając jednocześnie 50 koron. Pieniądze, które przeznaczono na cele pomocowe pochodziły z kwest np. kwesty w Dniu Wszystkich Świętych czy od samego proboszcza. Przewodniczącą towarzystwa została Klementyna z Langowskich Szulc de Szulcer a honorowy patronat sprawowała hrabina Elżbieta Potocka.

Miejscem związanym bezpośrednio z historia Towarzystwa, jest widoczny na zdjęciu budynek nazywany Pictonówką. Mieściła się w nim szwalnia.0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×