Jump to content

Registration Terms

REGULAMIN FORUM



Art.1. Informacje wstępne.

Art.1.1. Rejestrując się na tym Forum akceptujesz w pełni Regulamin, do którego przeczytania zostajesz zobowiązany przed Rejestracją.
Art.1.2. Korzystanie z forum jest bezpłatne.
Art.1.3. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z niniejszego serwisu (np. wykradzeniu hasła/adresu e-mail/loginu przez osoby trzecie, itp.)
Art.1.4. Wszyscy Użytkownicy są zobligowani do okazywania sobie wzajemnego szacunku, prowadzenia dyskusji na siłę argumentów a nie argumenty siły. NFM Łańcut zapewnia Użytkownikowi wolność słowa, nie naruszającą zarazem wolności pozostałych Użytkowników, jednak obsługa Forum zastrzega sobie prawo edycji, skracania i usuwania treści bez podawania przyczyny.

Art.2. Przepisy porządkowe

Art.2.1. Wszystkie wypowiedzi na NFM Łańcut są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu NFM – stanowią one ponadto wyraz osobistej wiedzy bądź niewiedzy i poglądów swoich autorów i tak powinny być interpretowane.
Art.2.2. Obowiązuje zakaz publikowania na forum treści i materiałów niecenzuralnych, wulgarnych, pornograficznych, obrażających, krytykujących czyjeś wyznania religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe oraz nieetyczne. Dotyczy to wszystkich możliwych form wypowiedzi wprowadzanych na forum przez Użytkownika, tzn. w wiadomościach, emblemacie, pseudonimie, albumie, podpisie i innych możliwych formach ekspresyjnych na Forum. Forum jest przeznaczone także dla osób niepełnoletnich (poniej 18 lat) za wyłączeniem specjalnie oznaczonych działów.
Art.2.3. Zabrania się posiadania więcej niż jednego konta na Forum.
Art.2.4. Zabrania się Spam’u (wysyłanie masowo jednego posta pod drugim, umyślne dublowanie topiców, itp.)
Art.2.5. Zabrania się offtop’u (pisania postów i topiców zupełnie nie przystających do prowadzonej dyskusji, rodzaju działu, itp.)
Art.2.6. Zabrania się reklamowania i promocji innych Forów a także wszelkich towarów i usług w miejscach do tego nie przewidzianych. Ostatecznie o usunięciu takich materiałów decyduje Administracja wedle swojej oceny.
Art.2.7. Zaleca się pisanie swoich wypowiedzi obowiązujące w naszym kraju zasady pisowni, ortografii i interpunkcji.
Art.2.8. W celu załatwiania spraw czysto prywatnych z użytkownikami forum, należy korzystać z mechanizmu PW (prywatnej wiadomości). Zabrania się spamowania poprzez PW – Użytkownik może zgłosić takie zajście obsłudze Forum.
Art.2.9. Wszelkie inne zmiany i kontrole mające na celu zachowanie porządku i ponadprzeciętnego poziomu Forum wprowadzają w życie Moderatorzy i Administratorzy Forum, w miarę swoich możliwości jasno i czytelnie informujący o dokonywaniu zmian, ostrzeżeniach, itp. (Więcej - patrz Art.6.)

Art.3. Konto, nicki, emotikonki

Art.3.1. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Wielokontowość będzie karana ostrzeżeniem bądź kasacją wszystkich kont.
Art.3.2. Użytkownik rejestrując się na NFM Łańcut wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administracji Forum na podany przy rejestracji adres e-mail.
Art.3.3. Rejestracja odbywa się przez stronę Serwisu NFM – http://www.forum.lancut.org, sposób aktywacji konta określa Administracja w stosownej informacji po zakończeniu rejestracji.
Art.3.4. Wyrejestrowanie/usunięcie z Serwisu NFM odbywa się możliwie niezwłocznie po zgłoszeniu takiej woli przez Użytkownika za pośrednictwem PW (lub inną metodą) do Administratora. Usunięcie konta Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem jego postów, które od momentu publikacji stają się własnością wspólną innych Użytkowników Forum i Administracji.
Art.3.5. NICK – LOGIN nie może zawierać polskich znaków, nie może być zbyt długi, powinien stanowić względnie logiczną całość, może zawierać litery i cyfry. Przykłady złych Nicków: 234gjg432h, hfduiw, HHHHHHHHHHHH, itd. Niewłaściwy, nieestetyczny, zbyt długi Nick może być przyczyną odrzucenia konta przy Rejestracji.
Art.3.6. Emotikonki zaleca się używać adekwatnie do treści postu, dyskusji, itd. Zabrania się pisania postów z jedną tyko emotinkonką, nadużywania ich, itp. W przypadku używania zewnętrznych emotikonek stosuje się zasady takie same jak w art.2.2.

Art.4. Cytowanie, publikowanie, linki.

Art.4.1. Zabrania się umieszczania w serwisie materiałów, których nie jest się autorem, bez podania ich źródła. Zatem przy publikacji zdjęć i jakichkolwiek innych materiałów z innych serwisów, skanów, nagrań audio/video, trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. W tym celu należy podać jego źródło, ewentualnie odnośnik lub autora.
Art.4.2. Przy cytowaniu artykułów (np. z Onetu, WP, Interim, itd.) nie zaleca się wklejania jedynie cytowanego fragmentu i źródła – pod cytowaną treścią powinna znaleźć się wypowiedź Użytkownika motywująca wykorzystanie tekstu i/lub będąca komentarzem do niej.
Art.4.3. Zaleca się, aby linki umieszczane w postach były ‘zamaskowane’ – umieszczone dzięki opcji URL widocznej w pasku formatowania tekstu.
Art.4.4. Linki, które będę odnosiły się do treści nieakceptowanych na Forum będą usuwane oraz mogą się przyczynić do usunięcia konta osoby je umieszczającej.

Art.5. Ostrzeżenia i kary

Art.5.1. TEAM NFM może stosować ostrzeżenia (warny) za naruszenie regulaminu bądź inne nie objęte nim, acz niepożądane zachowania. W przypadku braku efektu wychowawczego TEAM może zbanować konto, zabrać prawo głosu Użytkownikowi (uciszyć), usunąć konto, zmienić parametry konta.
Art.5.2. Użytkownikowi przysługuje prawo apelacji od otrzymanych kar i ostrzeżeń, jednak TEAM NFM zastrzega sobie prawo do subiektywnego rozwiązywania i oceniania przewinień Użytkownika.

Art.6. TEAM techniczno-merytoryczny Forum (Władze Forum)

Art.6.1. Nadrzędną władzę nad Forum, jego zasobami, Użytkownikami i linią ideologiczną sprawują Administratorzy.
Art.6.2. Administrator ma zawsze rację.
Art.6.3. ‘Prawą ręką’ Administracji jest zespół Moderatorów. Administratorzy i Moderatorzy (TEAM) dbają o porządek na Forum, wyrzucają z niego treści niezgodne z Regulaminem i swoim własnym osądem. Stronią jednak od nadużyć, kierują się przede wszystkim obiektywizmem i dobrem całego Forum. Wykazują się cierpliwością, rzetelnością i pracowitością. Mogą mieć jednak gorsze dni.

Art.7. Postanowienia przejściowe i końcowe

Art.7.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Art.7.2. Wszelkie zmiany wymagają zgody Administratorów.
Art.7.3. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu na Forum oraz e-mail’em.


Administracja Niezależnego Forum Miasta Łańcuta
Uwagi, pytania, problemy : redakcja@[usun-to]lancut.org