Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Obwieszczenie dot. oceny oddziaływania elektrowni atomowej w Mochovce

Recommended Posts

Falkhor    63
OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy elektrowni atomowej w miejscowości Mochovce, 935 39 Mochovce VVER 4 x 440 MW etap 3 na terytorium Republiki Słowackiej;

(...)

W dniach od 22 września 2009 r. do 12 października 2009 r. każdy może zapoznać się ze streszczeniem nietechnicznym dotyczącym oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko sporządzonym w języku polskim. Dokument znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, w pokoju 514, w godzinach 7.30 – 15.30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Źródło - Żołynia.pl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×