Jump to content
Sign in to follow this  
Henryk

Deklaracja Praw Zwierząt

Recommended Posts

Henryk    0

W razie gdyby komuś przyszła do głowy myśl, że zwierzęta nie mają żadnych praw, śpieszę niniejszym poinformować, iż owszem, mają. A nie tylko mają, ale też naszym obywatelskim obowiązkiem jest reagować na naruszenie istniejących praw. Zatem ktokolwiek z obywateli (i to nie tylko niezależnego forum miasta Łańcuta, ale wszystkich państw, gdzie owo prawo obowiązuje, np. Rzeczypospolitej Polskiej) wie o jakimkolwiek naruszeniu niżej wymienionych praw, zobowiązany jest poinformować stosowne instancje o naruszeniu prawa. W niektórych sytuacjach dopuszcza się nawet coś, co określa się mianem "obywatelskiego zatrzymania", czyli nie czekania godzinami na pojawienie się patrolu policji czy straży miejskiej, ale samodzielnego, obywatelskiego działania mającego na celu powstrzymanie sprawcy od kontynuowania przestępstwa.

 

 

ŚWIATOWA DEKLARACJA PRAW ZWIERZĄT

uchwalona przez UNESCO w dniu 15.10.1978 r. w Paryżu

 

 

WSTĘP

...Z uwagi na to, że każde zwierzę, jako istota żywa, ma prawa w sferze moralnej; że nieznajomość i nieuznawanie tych praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznanie przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę do współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek dopuścił się zbrodni wytępienia wielu gatunków zwierzęcych i że nadal istnieje ta sama groźba; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta...

 

 

NINIEJSZYM OBWIESZCZA SIĘ:

 

Art.1.

Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.

 

Art.2.

a) Każde zwierzę ma prawo do poszanowania

;) Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy dla dobra zwierząt.

c) Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony.

 

Art. 3.

a) Żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów okrucieństwa.

:) Jeśli okaże się , że śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie narażając na ból i trwogę.

 

Art.4.

Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu: ziemskim, powietrznym lub wodnym, oraz prawo do rozmnażania się. Każde pozbawienie wolności, choćby w celach edukacyjnych jest pogwałceniem tego prawa.

 

Art.5.

a) Każde zwierzę, należące do gatunku, który żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku.

:) Każde zakłócenie tego rytmu i tych warunków przez człowieka w celach merkantylnych, jest pogwałceniem tego prawa.

 

Art.6.

a) Każde zwierzę, które człowiek wybrał na swego towarzysza, ma prawo żyć tak długo, jak pozwala na to jego gatunkowi natura.

B) Porzucenie zwierzęcia jest aktem okrutnym i nikczemnym.

 

Art.7.

Każde zwierzę pracujące dla człowieka ma prawo do rozsądnego ograniczania czasu i intensywności pracy, do właściwego wyżywienia i wypoczynku.

 

Art.8.

a) Doświadczenia na zwierzętach, które wiążą się z cierpieniem fizycznym i psychicznym, są pogwałceniem praw zwierzęcia, zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych jak i wszystkich innych.

B) Należy w tym celu stosować i rozwijać metody zastępcze.

 

Art.9.

Jeżeli człowiek hoduje zwierzę w celach żywnościowych, należy je karmić, hodować, przewozić i uśmiercać, nie narażając go na niepokój i ból.

 

Art.10.

a) Żadne zwierzę nie może być traktowane jako zabawka dla człowieka.

B) Wystawianie zwierząt na pokaz, oraz widowiska z udziałem

zwierząt narażają na szwank godność zwierzęcia.

 

Art.11.

Każdy akt, prowadzący do zabicia zwierzęcia bez koniecznej potrzeby jest mordem, czyli zbrodnią przeciw życiu.

 

Art.12.

a) Każdy akt prowadzący do uśmiercania dużej ilości zwierząt dzikich, jest masowym morderstwem, czyli zbrodnią przeciw gatunkowi.

B) Niszczenie i zatruwanie środowiska naturalnego sieje śmierć.

 

Art. 13.

a) Martwe zwierzęta powinny być traktowane z szacunkiem.

B) Filmy zawierające sceny brutalnego traktowania zwierząt powinny być usunięte z kin i telewizji, z wyjątkiem filmów przeznaczonych do celów edukacyjnych.

 

Art. 14.

a) Organizacje, które bronią praw zwierząt powinny mieć swoich przedstawicieli w rządzie.

B) Prawa zwierząt, podobnie jak prawa człowieka, powinny być prawnie usankcjonowane.

 

-> Humanitarna śmierć zwierząt! Nic takiego nie istnieje <-

 

Źródło: Wegelandia

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kniejas    17

Humanitarna śmierć? Ze starości? Deklaracja wartościowa, ale jaki kraj tego w pełni przestrzega, w czasie taśmowej produkcji ton mięsa na godzinę?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falkhor    63

Czytając fragmenty tej deklaracji ciężko uwierzyć, że nie tylko istnieje, ale jakoś funkcjonuje? Tak realnie, namacalnie funkcjonuje. Tyle się czyta o transportach koni, arcy niehumanitarnym zabijaniu świń, maltretowaniu psów...

 

Kolejny haniebny przykład znęcania się nad zwierzętami. Nawet dwa lata więzienia grozi mężczyźnie zatrzymanemu przez nowosolskich policjantów. Okazało się, że od dłuższego czasu bestialsko znęcał się nad swoim psem.

Źródło - Gazeta Lubuska

 

Przypadków maltretowania zwierząt z roku na rok jest coraz więcej. W 2009 roku policja odnotowała blisko 1 400 stwierdzonych przestępstw związanych z maltretowaniem zwierząt. Wskaźnik wykrycia utrzymywał się na wysokości 66%.

Źródło - Kafeteria.pl

 

Ta deklaracja to raczej taka 'laurka' - jest, ale co z tego? Deklaracja praw człowieka była przełomowa i ludzie rozpędzili ten przełom, bo dotyczyła się ich samych. Deklaracja praw zwierząt nie może być egzekwowana przez same zwierzęta - one się nie zgłoszą na policję, nie napiszą do gazety...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kniejas    17

Deklaracje deklaracje... na co one komu jak to są tylko deklaracje? Ja mogę deklarować że się chcę ożenić, ale jak się nie ożenię, to co z tego?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falkhor    63

Ta deklaracja jest z 1978 roku... Tyle lat minęło a ja uważam, że moi przedmówcy mają sporo racji. Ot, papierek, który jest raczej poświadczeniem okolicznościowego spotkania gadających głów.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×