Jump to content
Sign in to follow this  
maciej

Przedwyborcze nastroje mieszkańców Łańcuta

Recommended Posts

maciej    32

Zbliżają się wybory parlamentarne w Polsce. Z tego powodu grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w dniu 21 września 2011 roku przeprowadziła sondaż przedwyborczy. Grupa ta to uczniowie o profilu prawniczym, realizująca przedmioty: historię oraz wiedzę o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Uczniowie podzielili się na cztery zespoły, które przygotowały pytania dotyczące zbliżających się wyborów parlamentarnych, nastrojów społecznych, kwestii światopoglądowych, opinii obywateli na różne reformy i programy polityczne.

Sondaż przeprowadzono wśród mieszkańców Łańcuta i okolic, urzędników, pracowników różnych instytucji państwowych, pacjentów oraz przedsiębiorców.

 

Poniżej prezentujemy wybrane przez naszą redakcję slajdy z przeprowadzonego sondażu.

Sondaż przedwyborczy 2011 przeprowadzony wśród przechodniów miasta Łańcuta

LICZBA RESPONDENTÓW: 100

11-500x375.jpg

22-500x375.jpg33-500x375.jpg

 

44-500x375.jpg

55-500x375.jpg

Sondaż przedwyborczy 2011 przeprowadzony wśród obywateli związanych z kulturą i edukacją

LICZBA RESPONDENTÓW: 23

1-500x375.jpg

2-500x375.jpg

3-500x375.jpg

Sondaż przedwyborczy 2011 przeprowadzony wśród urzędników

LICZBA RESPONDENTÓW: 60

111-500x375.jpg222-500x375.jpg444-500x375.jpg

333-500x375.jpg

 

Po przeprowadzeniu sondażu uczniowie wyciągnęli z niego różne wnioski. Wiele pytanych osób nie chciało wziąć udziału w sondzie tłumacząc to brakiem zainteresowania polityką. Spośród tych, którzy zechcieli odpowiedzieć na pytania, spory odsetek deklarował chęć udziału w wyborach, co dawałoby frekwencję większą niż na ogół występuje w skali kraju. Jednakże należy dodać, że prawie co piąta osoba nie zna dokładnego terminu wyborów. Na pytanie o znajomość kandydatów większość odpowiedziała twierdząco, ale nie była to duża przewaga procentowa. Z kolei w pytaniu o znajomość programów partyjnych większość osób odpowiedziała, że ich nie zna. Można z tego wysnuć wniosek, że to nie konkretne rozwiązania programowe są decydujące w podejmowaniu decyzji na kogo zagłosować. Słaba znajomość kandydatów skłania do stwierdzenia, że wyborcy przy głosowaniu kierują się częściej przynależnością partyjną kandydata niż konkretną osobą czy programem.

 

Dziękujemy panu Mariuszowi Dulibanowi za udostępnienie wyników sondy ulicznej.

Artykuł pochodzi z portalu Lancut.org

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×