Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Samochodem w sarnę.

Recommended Posts

Falkhor    63

Sarna-300x121.png


Kilka dni temu jadąc samochodem uderzyłem w przebiegającą sarnę. Zwierzę padło na miejscu, mój samochód został znacznie uszkodzony (blacharka, chłodnica, światła i inne). Czy mając OC mogę dostać odszkodowanie? Była to droga publiczna, zawiadomiłem odpowiednie władze, nikt nie powiedział nic o odszkodowaniu. Czy mam się z tym zwrócić do nadleśnictwa?


A.L.
Za szkody powstałe w Pańskim pojeździe w wyniku zderzenia się z sarną nie może Pan dochodzić odszkodowania z własnego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to chroni posiadacza i kierowcę pojazdu mechanicznego w przypadku gdy ten jest odpowiedzialny za naprawienie szkody względem osoby trzeciej. Z ubezpieczenia OC może dochodzić odszkodowania osoba, która zostaje poszkodowana

w związku z ruchem pojazdu mechanicznego z winy kierującego lub posiadacza tego pojazdu.


Odszkodowania za uszkodzony przez sarnę pojazd można dochodzić od zarządcy drogi w przypadku gdy droga nie była odpowiednio oznakowana. Jeżeli w miejscu, gdzie doszło do wypadku były ustawione znaki „uwaga dzikie zwierzęta”, odpowiedzialność zarządcy drogi jest wyłączona. Jeżeli znaków nie było to należy sprawdzić, czy w miejscu wypadku takie znaki powinny być ustawione. Można to uczynić w nadleśnictwie, na terenie którego doszło do powstania wypadku. Nadleśnictwo w porozumieniu z zarządcą drogi określa miejsca migracji dzikich zwierząt i w takich miejscach zarządca drogi powinien ustawić znaki. Odpowiedzialność zarządcy drogi będzie istniała wówczas, gdy zgodnie z informacją nadleśnictw znaki powinny być ustawione ale zarządca nie zadbał o to i znaków nie ustawił. W takim przypadku należy zwrócić się do zarządcy drogi z wezwaniem do zapłaty odszkodowania za naprawę pojazdu i podanie, w którym zakładzie zarządca zawarł umowę ubezpieczenia OC w związku ze sprawowanym zarządem. Roszczenia można zgłosić także bezpośrednio do ubezpieczyciela, który ubezpiecza zarządcę drogi.


Radca prawny Paweł Trzeciak - Kancelaria Radcy Prawnego, ul. 3 Maja 11/9, Rzeszów
Artykuł pochodzi z portalu Lancut.org

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×