Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Gdy policja łamie prawo...

Recommended Posts

Falkhor    63

policja.jpg

Gdy policjant łamie prawo to jest ponad nim, gdy działa w jego imieniu? Czy cel uświęca środki? Nie wnikając w sprawy z pierwszych stron gazet ani filmów z zadziornymi porucznikami i inspektorami można skupić się na całkiem przyziemnych, jak... parkowanie na zakazie parkowania. Co wtedy? Przymknąć oko, uznać sprawę za oczywiście akceptowalną czy spienić się i wezwać policję, by skontrolowała kolegów?

Robert z Łańcuta - Czy jak widzę, że policja parkuje na miejscu dla inwalidów albo na zakazie parkowania i nie jest na sygnale to czy mam zgłaszać na policję wykroczenie samych funkcjonariuszy czy oni zawsze się zasłonią czynnościami operacyjnymi?

Funkcjonariusze Policji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego tak jak każdy inny użytkownik, jednakże w pewnych okolicznościach ustawa Prawo o ruchu drogowym, dopuszcza możliwość nie stosowania określonych  zasad ruchu drogowego przez pojazdy uprzywilejowane. Zgodnie z art. 53 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy łącznie spełnione są 3 warunki:

1) uczestniczy:

a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego

B) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

 

2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;

 

3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Naruszenie zasad ruchu drogowego przez funkcjonariuszy Policji,  w sytuacji gdy nie zostały spełnione w/w warunki stanowi naruszenie prawa  i uzasadnia wszczęcie postępowania w sprawie ukarania osoby sprawcy.

Radca prawny Paweł Trzeciak - Kancelaria Radcy Prawnego,

ul. 3 Maja 11/9, Rzeszów

 

Artykuł pochodzi z portalu Lancut.org

Share this post


Link to post
Share on other sites
pi0trek    53

widziałem kiedyś jak na ulicy Sokoła policja dawała mandaty za zatrzymanie na zakazie. Najlepsze było to ze czekali na kierowców w swoim samochodzie również zaparkowanym wbrew przepisom. Po kilku dniach spotkałem znajomego policjanta i opowiedziałem mu tą sytuację. Jako że cokolwiek znam przepisy RD zapytałem czy jak nie są pojazdem uprzywilejowany to czy również mogą łamać przepisy. Usłyszałem odp że zawsze przy wykonywaniu czynności służbowych. Poprosiłem o wskazanie konkretnego aktu prawnego i przepisu. Usłyszałem w odp: znajdź sobie! Szukałem - nie znalazłem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falkhor    63

pi0trek - Stąd tez pewnie ten temat... Jeżeli już policja narusza przepisy - powyżej jest opisane, jak może to robić. Kilka zgłoszeń na komendę i z pewnością jakaś reakcja przełożonych musi być.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×