Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Zgubienie dowodu osobistego, przedawnienie kradzieży, umowa najmu.

Recommended Posts

Falkhor    63

Dorota 43 lata  - Co powinnam zrobić, gdy zgubiłam dowód osobisty i obawiam się, że ktoś mógł wziąć na niego kredyt? Czy mam szanse udowodnić, że to nie ja? Zgubienie dowodu zgłosiłam na policję, jednak dowiedziałam się, że kredyt mógł zostać wzięty w czasie, gdy jeszcze nie wiedziałam, że zgubiłam dowód.


Na podstawie dowodu osobistego bank nie może udzielić kredytu innej osobie niż ta, na którą wystawiony jest dowód. Podczas podpisywania umowy kredytu bank sprawdza tożsamość kredytobiorcy na podstawie dowodu osobistego oraz innego dokumentu ze zdjęciem. Umowę kredytu musi podpisać osoba, na którą wystawiony jest dowód. W przypadku podrobienia podpisu na umowie kredytu, umowa jest nieważna z mocy prawa. Pozostaje jedynie udowodnić, przy pomocy grafologa, że podpis na umowie został sfałszowany.

Wojtek: Mam pytanie w sprawie wynajmu mieszkania. Wynajmuje mieszkanie i chciałbym zapytać jaka lepiej wybrać umowę na czas określony czy czas nieokreślony, która lepiej chroni wynajmującego.


Ochrona wynajmującego jest jednakowa zarówno w przypadku umowy najmu zawieranej na czas określony jak i umowy najmu zawartej na czas określony. W zależności od indywidualnych potrzeb wynajmującego i okoliczności towarzyszących zawarciu umowy każda z tych dwóch umów może zostać odpowiednio dopasowana. Istotna różnica polega na możliwości rozwiązania umowy. W przypadku umowy najmu zawartej na czas określony, jej rozwiązanie za wypowiedzeniem przed terminem, do którego została zawarta, możliwe jest jedynie w przypadkach szczegółowo wskazanych w umowie. Umowa najmu na czas nieokreślony może natomiast zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, z zachowaniem terminów wskazanych w umowie a w przypadku ich braku z zachowaniem terminów ustawowych wskazanych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Piotrek: Czy kradzież ulega przedawnieniu?


Zgodnie z przepisem art. 101 § 1 Kodeksu karnego karalność przestępstwa kradzieży ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5. W przypadku gdy w sprawie kradzieży toczy się postępowanie karne przeciwko osobie podejrzanej, okres przedawnienia wydłuża się o 5 lat.Radca prawny Paweł Trzeciak - Kancelaria Radcy Prawnego,
ul. 3 Maja 11/9, RzeszówArtykuł pochodzi z portalu Lancut.org

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×