Jump to content
Sign in to follow this  
Neołafita

Kawiarenka internetowa

Recommended Posts

Andrzej    22

Należy czytać ze zrozumieniem. We wcześniejszych wpisach pisałem: 30 komputerów dla mieszkańców i dla 4 Jednostek po 10 szt co daje nam 40 szt. Razem 70 szt komputerów. :D

Edited by Andrzej

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falkhor    63

Andrzej - To już trochę lepszy rachunek ;)

 

Na początek faktycznej internetyzacji i cyfryzacji naszego lokalnego świata - wg mnie pomysł i realizacja w sam raz. To udany początek dla innych instytucji a nawet firm, by chętnie wdrażały podobne projekty.

Ba, a jakbym jeszcze zobaczył projekty realizowane przez instytucje wraz z firmami to już byłbym prawie rozanielony ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Andrzej    22

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Wartość projektu:            499 999,40 PLN

Dofinansowanie:             424 999,49 PLN /85%/

Wkład własny Miasta:       74 999,91 PLN /15%/   

 

W dniu 28 listopada 2012 r. Miasto Łańcut podpisało umowę na realizacje projektu pn: „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut”.

No mocy owej umowy uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 424 999,49 PLN, co stanowi (85%) wartości całego projektu.

Cel planowanego projektu:

Podjecie działań o charakterze gospodarczym i społecznym wspierających osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawne.

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz zainstalowanie 30 zestawów komputerowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W projekcie będą brały udział głównie osoby niepełnosprawne, rodziny o niskich dochodach, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wpłyniemy na aktywizację społeczna, ekonomiczną i zawodowa tej grupy, zmniejszenie poziomu bezrobocia. Grupę tę stanowią gospodarstwa domowe pozbawione możliwości dostępu do Internetu.

Cel ogólny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych na poziomie produktu:

 • Uzyskanie dostępu do Internetu w 30 gospodarstwach domowych, zainstalowanie 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem,
 • Zainstalowanie 40 zestawów komputerowych z oprogramowaniem w 4 jednostkach podległych Wnioskodawcy,
 • Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla Beneficjentów,
 • Przeprowadzenie akcji promocyjnej i 2 spotkań informacyjnych w mieście,
 • Utworzenie 4 punktów z wolnym dostępem do Internetu w 4 JP,
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności  30 beneficjentów ostatecznych

Celami szczegółowymi projektu na poziomie rezultatu są:

 • 30 GD podłączonych do szerokopasmowego Internetu,
 • Przeszkolenie 30 os. w ramach projektu z obsługi komputera i wykorzystania Internetu,
 • Wykorzystanie komputera jako narzędzia nauki, wyszukiwanie informacji
 • Utrzymanie utworzonych połączeń Internetowych przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu dla 30 BO i 4 JP.

 

Celem jakościowym produktu jest:

 • Podniesienie wiedzy wśród BO objętych projektem,
 • Wsparcie równoprawnego uczestnictwa BO w życiu publicznym i kulturalnym,
 • Rozwój i promocja korzyści płynących z korzystania z Internetu wśród BO,
 • Zwiększenie dostępności dóbr i usług dla osób o najniższych dochodach.

 

Grupa docelowa/beneficjenci ostateczni spełniający warunki określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów Działania 8.3 POIG. BO zostaną zrekrutowani na podstawie informacji z MOPS, ankiet oraz osobistych zgłoszeń chęci udziału w projekcie. Utworzona zostanie również lista rezerwowa. Zgodnie z warunkami działania 8.3 POIG, do projektu będą wybierane tylko gospodarstwa domowe, które nie posiadają w okresie rekrutacji sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.. Wszyscy wybrani do projektu BO, złożą pisemne  Oświadczenie o dobrowolnym uczestnictwie w projekcie oraz o przestrzeganiu zasad projektu.

 

To co pisałem wcześniej w drodze aneksu miasto dostanie 100 % dofinansowania.

Share this post


Link to post
Share on other sites
maciej    32

Panie Andrzeju. Czy na komputerach będzie zainstalowany system Windows ? Jeżeli tak to niestety, ale nadal jest to marnotrawienie części pozyskanych środków...

 

Wybierając wolne oprogramowanie, spokojnie zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć np. na dodatkowy sprzęt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Szczus    63

istnieje możliwość zakupu np drukarek i papieru do tego zestawu ?? Żeby np, wydrukować potrzebne rzeczy nawet za symboliczna oplata ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pi0trek    53
 • .

 

Grupa docelowa/beneficjenci ostateczni spełniający warunki określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów Działania 8.3 POIG. BO zostaną zrekrutowani na podstawie informacji z MOPS, ankiet oraz osobistych zgłoszeń chęci udziału w projekcie. Utworzona zostanie również lista rezerwowa. Zgodnie z warunkami działania 8.3 POIG, do projektu będą wybierane tylko gospodarstwa domowe, które nie posiadają w okresie rekrutacji sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.. Wszyscy wybrani do projektu BO, złożą pisemne  Oświadczenie o dobrowolnym uczestnictwie w projekcie oraz o przestrzeganiu zasad projektu.

 

To co pisałem wcześniej w drodze aneksu miasto dostanie 100 % dofinansowania.

Nie chcę znowu smęcić i źle wróżyć ale podejrzewam że komputery wpadną w ręce jakiejś patologi, ewentualnie kolesiostwu Gwizdaka i Pazdana. Mam nadzieję że się mylę.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Neołafita    42
istnieje możliwość zakupu np drukarek i papieru do tego zestawu ?? Żeby np, wydrukować potrzebne rzeczy nawet za symboliczna oplata ? 

 

Nie zapominaj o tuszu lub tonerze. Ten pierwszy potrafi kosztować prawie tyle co drukarka a starczać na sto stron  :wacko:

 

 

Panie Andrzeju. Czy na komputerach będzie zainstalowany system Windows ? Jeżeli tak to niestety, ale nadal jest to marnotrawienie części pozyskanych środków...

 

Wybierając wolne oprogramowanie, spokojnie zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć np. na dodatkowy sprzęt.

 

Nie zapominajmy, że office też niezbędny, do tego antywirus albo kompletny pakiet zabezpieczający...  nawet program do tworzenia kopi zapasowych gier tez może być potrzebny ;)

 

Nie chcę znowu smęcić i źle wróżyć ale podejrzewam że komputery wpadną w ręce jakiejś patologi, ewentualnie kolesiostwu Gwizdaka i Pazdana. Mam nadzieję że się mylę.

 

To to się wyklucza?  :lol:

Edited by Neołafita
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Neołafita    42

Nie chciałem już tak po bandzie jechać  :P

 

Ale generalnie przeczucia masz dobre:

 

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2014/03/potrzebujacy-otrzymali-laptopy-za-unijne-pieniadze-a-teraz-je-sprzedaja.aspx#utm_campaign=RecommendedArticles&utm_source=KS&utm_medium=InternalLink&utm_content=RightSidebarBox

 

 

125 tanich win z nieba spadło :lol:

 

 

PS: zaś naszunie władze się wygadały (chyba przypadkiem), że na tych komputerach będzie system w wersji PRO, no przecież byle co nie może być.

Ciekawe czy za swoje też tacy hojni i troskliwi by byli?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falkhor    63

Jakby tak propagować Linuxa jakiegoś... to by pewnie zostało uznane za niepotrzebne szerzenie mało znanego, niepopularnego, zbyt trudnego systemu itd. Tylko czy faktycznie nie wystarczyłby jakiś pakiet 'Mały lekki prosty podstawowy okrojony Win dla potrzebujących'? Albo komputery z gratisowym systemem (o ile takie wersje jeszcze funkcjonują)? Widać kasy w budżecie sporo. Bardzo sporo dużo. Do kiedy?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×