Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

5-18.09.2013 Rekrutacja - 'Podkarpacie stawia na zawodowców' dla łańcuckich uczniów!

Recommended Posts

Falkhor    63

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2013/2014 w porozumieniu z Wojewódzkim  Urzędem Pracy w Rzeszowie (Liderem projektu) rozpocznie II edycję projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 9.2  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kto może uczestniczyć w projekcie:

Uczestnikiem projektu może zostać uczeń/uczennica z następujących szkół tj.;

• Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 1,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1.

• Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2.

• Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3.

Proponowane formy wsparcia:

a ) dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego,

b ) doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna,

c ) kursy kwalifikacyjne (realizowane zgodnie z kierunkiem kształcenia):

• kurs przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kategorii B 

• kurs projektowania CAD CAM

• kurs spawacz techniki: MIG/MAG, TIG, elektroda, gazowe

• kurs operator wózków widłowych

• kurs operatora CNC – ZS NR 2

• kurs obsługi kasy fiskalnej

• kurs wizażu

• kurs florystyczny

d) praktyki, 

e) płatne miesięczne staże dla uczniów/uczennic w okresie wakacji.

Ponadto w ramach projektu uczniowie/uczennice będą mieć zapewnione bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz poczęstunek.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w biurze projektu tj. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail fundusze@o2.pl  w następujących terminach:

• od 5 do 18 września 2013 r. na zajęcia wyrównawcze, doradztwo zawodowe, opiekę pedagogiczno – psychologiczną, kursy specjalistyczne oraz praktyki,

• od  11 do 24 października 2013 r. na staże.

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji w ramach projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać, również w sekretariatach szkół objętych wsparciem oraz  na stronie internetowej: www.edu.powiatlancut.pl Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. Udział w projekcie jest bezpłatny

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji 

Formularz zgłoszeniowy 

Zgoda rodziców

 

 

Źródło Powiat Łańcut

Warto się tym zainteresować i poinformować członków rodziny, znajomych, kolegów i koleżanki.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kniejas    17

Powinni dopłacić jeszcze do gimbazjów żeby był tam przynajmniej jeden nauczyciel który uświadomi dzieciakom że zawodówka to nie grzech a fach. Liceum ogólne - na co to komu? Od I klasy liceum już powinno się lepić materiał na prawnika, fizyka.

Teraz kursy dokształcające. Jasne. Lepiej zacierać problem niż się go pozbyć.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falkhor    63

Kniejas

 Teraz kursy dokształcające. Jasne. Lepiej zacierać problem niż się go pozbyć.

Trudno, takie podejście funkcjonuje w tym kraju już o wiele za długo.

 

Czy jednak narzekać czy lepiej starać się o szanse udziału w takich projektach, by zwiększyć chociaż trochę swoje szanse na rynku pracy?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×