Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

09.09-30.11.2013 Foto - Eko Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Recommended Posts

Falkhor    63

 

Weź udział w Foto-Eko Konkursie i wygraj 3 (trzy) aparaty fotograficzne (każdy o wartości 500 zł) albo przynajmniej jeden z 9 eko-upominków (każdy o wartości 200 zł).

Wystarczy przesłać wykonane przez siebie na obszarze Pogórza Dynowskiego lub Pogórza Przemyskiego zdjęcie: kłokoczki, tradycyjnego ogródka wiejskiego lub pięknego drzewa.

Konkurs trwać będzie od 9 września do 30 listopada 2013 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ww. Konkursie wszystkich uczniów jakichkolwiek rodzajów szkół z obszaru Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego (zgodnie z załączonym do Regulaminu wykazem 37 gmin).

 

1. Kto może być uczestnikiem Foto-Eko Konkursu?

Uczestnikiem Foto-Eko Konkursu możne zostać każdy uczeń jakiegokowliek rodzaju szkoły (podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych) zlokalizowanej na obszarze Pogórzy: Dynowskiego albo Przemyskiego*.

2. Kto nie może zostać uczestnikiem Foto-Eko Konkursu?

Z Foto-Eko Konkursu wyłączone zostały osoby:

 • pozostające      pracownikami lub członkami Władz Organizatora, oraz członkami ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,
 • zajmujące      się profesjonalnie fotografiką, w szczególności takie, które prowadzą działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług fotograficznych i/lub świadczą ww. usługi na dowolnej podstawie prawnej i/lub posiadają wyższe wykształcenie w zakresie fotografiki.

3. Jaka jest tematyka Foto-Eko Konkursu?

Konkurs obejmuje trzy kategorie tematyczne:

 1. „Kłokoczka rośnie niedaleko stąd”,
 2. „Najpiękniejsze drzewo w mojej okolicy”,
 3. „Tradycyjny przydomowy ogródek wiejski”.

4. W ilu kategoriach tematycznych może wziąć udział każdy uczestnik Konkursu?

W dowolnej ilości. Można wziąć udział w jednym albo dwóch wybranym przez siebie tematach Foto-Eko Konkursu. Można też wziąć udział we wszystkich (trzech) tematach.

Biorąc udział w kilku kategoriach tematycznych - zwiększasz swoją szansę na wygranie nagrody.

Dodatkowo: uczestnictwo w tym konkursie nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w innych akcjach i konkursach projektu.

5. W jakim okresie można przysyłać prace fotograficzne?

Foto-Eko Konkursu trwa:

 • od 9 września do 30 listopada 2013 r. (decyduje data dostarczenia zdjęcia za pomocą formularza).

6.Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane zostało:

 • w  terminie do 06 grudnia 2013 r.

7. Co zrobić, żeby wziąć udział w Foto-Eko Konkursie?

Przede wszystkim należy się zapoznać z Regulaminem Foto-Eko Konkursu.

8. Jakie zadania przewidziano dla uczestnika Foto-Eko Konkursu?

Zadaniem uczestnika Foto-Eko Konkursu jest odnalezienie na terenie Pogórza Dynowskiego i/lub Pogórza Przemyskiego:

 • krzewu Kłokoczki południowej (łac. Staphylea pinnata),
 • drzewa dowolnego gatunku i/lub
 • tradycyjnego przydomowego ogródka.

9. Co należy zrobić po odnalezieniu poszukiwanych obiektów Konkursu?

Należy:

 1. Wykonać zdjęcia kilku lub jednego obiektu z wybranej kategorii tematycznej.

       Zapamiętaj: w każdej wybranej kategorii tematycznej możesz sfotografować jeden obiekt lub kilka obiektów. Wybór należy do Ciebie. Muszą to być obiekty z terenu Pogórza Przemyskiego lub Dynowskiego, czyli z obszaru  realizacji projektu.

        

 2. Wybrać od 1 do 3 najlepszych zdjęć (z każdej kategorii temtycznej) jednego lub kilku   sfotografowanych obiektówi.

       Zapamiętaj: z każdego wybranego tematu (kategorii) możesz przesłać  maksymalnie do 3 zdjęć. Mogą to być zdjęcia np. tego samego krzewu      kłokoczki, tego samego tradycyjnego ogródka lub tego samego drzewa albo      mogą to być zdjęcia różnych ww. obiektów. Sam zadecyduj.

       Możesz przesłać jedno, dwa lub trzy zdjęcia - wybór należy do  Ciebie. 

        

 3. Przesłać je  wyłącznie za pomocą formualrza dostępnego na niniejszej stronie  internetowej.

http://www.foto-ekokonkursy.czystepogorze.pl/fotoeko/

Zapamiętaj: Każdy Uczestnik Foto-Eko Konkursu może wziąć udział w każdej z trzech kategorii tematycznych.

 

10. W jaki sposób dostarczyć prace konkursowe (fotografie)? Co należy zrobić po odnalezieniu poszukiwanych obiektów Foto-Eko Konkursu?

Należy:

 • wykonać wiele zdjęć kilku lub jednego obiektu z danej kategorii tematycznej,
 • wybrać od 1 do 3  najlepszych zdjęć (z każdej kategorii temtycznej) jednego lub kilku sfotografowanych obiektówi,
 • odnaleźć  (pod menu bocznym serwisu Foto-Eko Konkursu) formularz zgłoszeniowy i  klinąć w pole "Weź udział w Foto-Eko Konkursie".

Formularz jest dostępny wyłącznie w okresie trwania Foto-Eko Konkursu. Jeśli formularz nie został wyświetlony, to Foto-Eko Konkurs nie rozpoczął się albo uległ zakończeniu.

11. Jak wypełnić formularz rejestracyjny?

Należy:

 • wypełnić      wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego, takie jak: "imię i      nazwisko", "telefon", "e-mail",      "ulica/miesjcowość", "kod pocztowy", "poczta", "data urodzenia". Podanie nieprawdziwych  danych skutkuje usunięciem uczestnika Konkursu. 
 • wybrać:      temat (kategorię) konkursu, w którym zostały wykonane zdjęcia. W ramach jednej kategorii można dodać wyłącznie do 3 zdjęć. W przypadku przesłanie kolejnych zdjęć na tę samą kategorię - prace te zostaną pominięte i      pozostaną w Konkursie 3 pierwsze dodane prace. 
 • zatytułować każdą z dodanych fotografii,
 • wskazać w miarę dokładne miejsce, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • dodać  wybranę fotografię (w formacie JPG i o wielkości nie większej niż 2 MB).

Uwaga:

 • niepełnoletni      uczestnik Foto-Eko Konkursu ma obowiązek dosłać (na podany adres w pkt.  2.2 Regulaminu Foto-Eko Konkursu) podpisaną przez rodziców lub opiekunów  prawnych zgodę na udział w Konkursie,
 • wypełniajac  formualrz zgłoszeniowy i przysyłając wybrane prace (fotografie)      jednocześnie uczestnik Konkursu przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi Foto-Eko  Konkursu (tj. Fundacji "Tradycyjna Zagroda") wszelkie prawa  do przesłanych fotografii (zob. pkt. 10.6 Regulaminu Foto-Eko Konkursu).

 

12. Co zrobić jeśli chce się wziąć udział w konkursie na pozostałe (więcej niż jedną) kategorie tematyczne?

W przypadku chęci udziału w więcej niż jednej kategorii tematycznej należy:

 • na nowo wypełnić formularz wybierając kolejną kategorię tematyczną,
 • wówczas  trzeba powtórzyć całą procedurę wymienioną powyżej (zob. powyżej pkt. 2)  dodając zdjęcia do kolejnej kategorii.

13. Co będzie najważniejsze w ocenie fotografii?

Przede wszysktim w ocenie fotografii brany będzie pod uwagę wybór obiektu i jego sposób prezentacji.

 

Nie ma większego znaczenia:

 • czy fotografowane będą kwitnące czy przekwitnięte rośliny tradycyjnych   ogródków. Piękne mogą być również oszronione roślilny;
 • czy  liście drzew będą zielone, żółte, czerwone lub brązowe. Piękne bywają  również drzewa ośnieżone;
 • czy  fotografowana kłokoczka będzie na stanowisku naturalnym czy na sztucznym  (nasadzona obok domu).

Ważne jest odnalezienie i odpowiednie zaprezentowanie wybranych obiektów. Samo znalezienie odpowiedniego obiektu i jego sfotografowanie (dokumentowanie) jest dla Organizatora Konkursu bardzo ważne.

 

 

Katarzyna Homa

Źródło UG Markowa

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×