Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

29.09.2013 Zebranie wiejskie w Cierpiszu

Recommended Posts

Falkhor    63

 

ZAWIADOMIENIE       

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz  Statutu Sołectwa

Z W O Ł U J Ę

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

we wsi CIERPISZ

które odbędzie się w SZKOLE PODSTAWOWEJ

dnia     29   WRZEŚNIA 2013 r. (NIEDZIELA)

o godz. 1200

 

PORZĄDEK  ZEBRANIA

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Omówienie zadań realizowanych w bieżącym roku.
  3. Planowane inwestycje na rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosi się mieszkańców wsi o liczny udział w zebraniu wiejskim.

 

                                                                                        SOŁTYS WSI

                                                                                        CIERPISZ

Źródło UG Łańcut

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×