Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Do 31.10.2013 - czas na wnioski do funduszu alimentacyjnego

Recommended Posts

Falkhor    63

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie – Świadczenia Rodzinne informuje, że termin składania wniosków na fundusz alimentacyjny trwa od dnia 01.08.2013r. do dnia 31.10.2013r. Kryterium dochodowe na obecny okres świadczeniowy wynosi 725, 00 zł.

Natomiast termin składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami trwa od dnia 01.09.2013r. do 30.11.2013r. Kryterium dochodowe na obecny okres zasiłkowy  wynosi 539, 00 zł.

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie może przekraczać kwotę progową 539,00 zł o kwotę najniższego zasiłku rodzinnego wynoszącego 77,00 zł, wówczas zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym bez przekroczenia kryterium dochodowego 539,00 zł.

Według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.  wynosił 2431 zł rocznie.

W przypadku  wystąpienia w rodzinie otrzymującej świadczenia rodzinne zmian  mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba ubiegająca się jest zobowiązana  niezwłocznie  powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Dotyczy to zwłaszcza informacji o uzyskaniu dochodu przez członka rodziny oraz wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ukończenia przez dziecko 25. roku życia, a w przypadku osób, na które zasiłek rodzinny był wypłacany, informacji o zawarciu związku małżeńskiego lub wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko albo umieszczeniu tej osobyw instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W razie wystąpienia zmian w sytuacji dochodowej lub rodzinnej,  wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego można składać w każdej chwili trwania okresu zasiłkowego.

Wszelkie informacje w pokoju nr 6.

Opr. Justyna Cyran

Źródło UG Łańcut

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×