Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Rozbudowa drogi gminnej kraczkowa przez wieś ZAKOŃCZONA

Recommended Posts

Falkhor    63

Źródło - Gmina Łańcut LINK

 

Zakończona realizacja projektu pn 'Rozbudowa drogi gminnej Nr 1 0 9852 R Kraczkowa przez wieś w km 1 + 232 – 2 + 394' współfinansowanego w 50% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% przez Budżet Państwa.

 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez naszą gminę w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) możliwe było wykonanie nawierzchni bitumicznej na gruntowym odcinku drogi 'Kraczkowa przez wieś' o długości 1162 mb (droga na pozostałej długości posiadała już nawierzchnię bitumiczno-żwirową).

 

Rzeczowa realizacja projektu prowadzona była zgodnie z umową o dofinansowanie w okresie od 10.07.2006 r. do 30.09.2006 r. Na zrealizowanie całego zakresu robót drogowych objętych wnioskiem o dofinansowanie poniesiono wydatki w wysokości 956.113,21 PLN. W ramach projektu wykonano jezdnię o szerokości 5 m oraz obustronne pobocza po 0,75 m (szerokość zasadnicza korony drogi na odcinku prostym wynosi

6,50 m).

 

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie spójnego ciągu drogowego co przyczyni się do poprawy wykorzystania już istniejącej infrastruktury i uatrakcyjnienia terenów w okolicy zrealizowanej inwestycji.

 

Można tylko jeszcze prosić kierowców o rozwage, a i przechodnie i sami kierowcy długo się tą inwestycją pocieszą :D Zatem... szerokiej drogi :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×