Jump to content
Sign in to follow this  
Falkhor

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA

Recommended Posts

Falkhor    63

Źródło - Gmina Łańcut LINK LINK LINK

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 w związku z art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001 r. z późn. zm. / w związku z wnioskiem Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. , 02-222 Warszawa , al. Jerozolimskie 181 działającej przez pełnomocnika Rafał Gorzynik , RESCOM s.c. , ul. Syrokomli 7/8 , 30 – 102 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 58357.01 Kraczkowa” na działce 899/4 w Kraczkowej .

 

podaję do publicznej wiadomości :

 

1/ Informacja o wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod nr 11/06 ,

 

2/ Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w powyższym wykazie pod nr 3/06,

 

3/ W dniach od 15 listopada do 6 grudnia każdy może zapoznać się z wnioskiem raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie . Dokumenty znajdują się do wglądu w budynku Urzędu Gminy Łańcut , I piętro pokój 110 w godzinach od 8 – 15.W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie pod adres :

 

Urząd Gminy Łańcut, 37 – 100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a.

 

Telefonia się rozwija, masztów przybywa, zasięg będzie lepszy. Czy jednak wszystkim będą pasowały te zmiany środowiskowe? Trzeba się przejść lub zadzwonić i dopytać, żeby nie było później publicznego zaskoczenia, że co oni tam budują?? Maszt?? :)

 

Jak widac w cytacie, można zgłaszać sprzeciw, jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia.

 

Pozdro.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×